Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków
data publikacji: 13-11-2007
news.jpgDziałając na podstawie & 31 ust. 1, & 32 ust.2 Statusu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków
na dzień 29 listopada 2007 r. (czwartek)
o godz. 17:00
Zebranie odbędzie się w Centrum Osiedlowym
przy ul. Spadowej 8.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch asesorów.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego zebrania.
5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego ZPC.
6. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia regulaminu obrad, porządku obrad i protokołu z poprzedniego ZPC.
7. Przedstawienie wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni.
9. Przedstawienie propozycji zamiany statutu w związku ze zmianą ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
10. Zapoznanie ZPC z nowym Regulaminem Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie warunków rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek o nr 840/2, 841/2, 843/2, 1165/2, ul. Jagiellońska oraz nr 1179/10
ul. Grunwaldzka.
12. Sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanymi stacjami energetycznymi TRAFO przy ul. Spadowej, os. Westerplatte, ul. Daszyńskiego.
13. Przedstawienie propozycji rozliczania zobowiązań Spółdzielni wobec członków, którzy dokonali przekształcenia prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w/s:
a) zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,
b) Regulaminu Rady Nadzorczej,
c) rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek o nr 840/2, 841/2, 843/2, 1165/2, ul. Jagiellońska oraz nr 1179/10 ul. Grunwaldzka.
d) sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanymi stacjami energetycznymi TRAFO przy ul. Spadowej, os. Westerplatte, ul. Daszyńskiego.
e) rozliczania zobowiązań Spółdzielni wobec członków, którzy dokonali przekształcenia po terminie 23.04.2001 r. prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w ten sposób, że kwoty wynikające z rozliczenia zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie