Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Przetarg pisemny, nieograniczony w trybie ofertowym
data publikacji: 27-03-2018
news.jpg

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa TarnowskaPrzetarg pisemny, nieograniczony w trybie ofertowym


I. Przedmiot przetargu:

1. Sprzedaż na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, znajdującego
    się w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Daszyńskiego 3/23 - II piętro, klatka 2.
2. Kategoria mieszkania: M-1, o pow. 25,00 m2.
3. Lokal składa się z: 1 pokój, kuchnia, łazienka oraz przedpokój.
4. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,80 m2


II. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin do dnia 23.04.2018 r., do godz. 15:00
2. Sposób składania ofert:
    Ofertę należy złożyć w zaklejonej, opisanej kopercie: "Oferta przetargowa na zakup
    mieszkania przy ul. Daszyńskiego 3/23" pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni
    Mieszkaniowej lub osobiście w Sekretariacie.
3. W sytuacji tożsamych ofert lub zbliżonych, Spółdzielnia poinformuje oferentów
    celem zorganizowania licytacji.


III. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza wynosi 59 800,00 zł.
2. Wadium w wysokości 5  000,00 zł, należy wpłacić na rachunek w BS
    nr 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 do dnia 23.04.2018 do godz. 14:00.
    Wadium złożone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej
    ceny lokalu. Wadium przepada o ile wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy
    notarialnej w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium przez
    osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone na podane konto w terminie 5 dni.
3. Kryterium wyboru będzie najwyższa cena wyłoniona ze złożonych ofert.
4. Wygrywający przetarg winien wpłacić wylicytowaną kwotę w przetargu, pomniejszoną
    o wpłacone wadium w ciągu 14 dni od dnia przetargu przy płatności gotówką lub 90 dni
    w przypadku płatności zaciągniętym kredytem bankowym pod rygorem utraty prawa
    uzyskanego w przetargu.
5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia aktu notarialnego w dniu i miejscu
    wyznaczonym przez Spółdzielnię. Wynagrodzenie Notariusza, koszty założenia księgi
    wieczystej obciążają nabywcę.
 

IV. Dodatkowe informacje:

1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podawania przyczyny.
2. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem:
    14 655-93-48, 14 655-93-63.
3. Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem
    Spółdzielni Mieszkaniowej - Dział GZM, tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63.


Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Dąbrowa Tarnowska dn. 27.03.2018 r.


Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie