HISTORIA

HISTORIA

Siedzibą Spółdzielni stało się miasto Dąbrowa Tarnowska i siedziba ta nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Zmieniała się jedynie lokalizacja biur Spółdzielni. Jak wynika z posiadanych dokumentów, pierwszą siedzibą administracji Spółdzielni były biura PZGS w Dąbrowie Tarnowskiej mieszczące się przy ulicy Berka Joselewicza 6. Następnie, po wybudowaniu budynku nr 3 przy ulicy Daszyńskiego, biura Spółdzielni zostały przeniesione do lokalu nr 48 mieszczącego się w tym budynku. W latach 90 tych nastąpiła kolejna zmiana miejsca lokalizacji biur Spółdzielni. Administracja Spółdzielni została przeniesiona do budynku nr 2 przy ulicy Kościuszki, a obecnie mieści się przy ul. Ul. Ul. ul. Spadowej 8

Spółdzielnia zgodnie z przyjętym statutem miała między innymi: nabywać grunty, budować lub nabywać domy mieszkalne oraz urządzenia pomocnicze i gospodarcze jak również lokale dla potrzeb socjalnych, kulturalnych i usługowych. Spółdzielnia miała również w znacznej mierze organizować i zabezpieczać infrastrukturę osiedlową W postaci organizacji i prowadzenia osiedlowych warsztatów naprawczych, pralni, kąpielisk, świetlic, klubów, bibliotek, miejsc zabaw i wypoczynku dla dzieci.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem, jakie założyła sobie Spółdzielnia, było propagowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego oraz krzewienie kultury współżycia mieszkańców.

W momencie powstania Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej była jedyną jednostką spółdzielczości mieszkaniowej na terenie powiatu dąbrowskiego. Z założeniem jej wielu członków oraz innych osób mających w przyszłości stać się członkami, wiązało wielkie nadzieje na własne mieszkanie.

W takiej strukturze Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonowała 10 lat, tj. do września 1976 roku. Od tego terminu, w związku z wprowadzeniem dwustopniowego podziału administracyjnego państwa oraz powołaniem Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie, została zmieniona nazwa Spółdzielni z Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej na Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z zaistniałymi zmianami administracyjnymi związane było ograniczenie terenu działalności Spółdzielni do Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna. W Szczucinie wyodrębniła się spółdzielnia mieszkaniowa, której to została przekazana część majątku dawnej Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poprzez kolejne lata Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej zajmowała się swoją statutową działalnością. Budowała i oddawała do eksploatacji kolejne budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe (z lokalami użytkowymi). Do dziś dochody z lokali użytkowych w znacznym stopniu pokrywają koszty eksploatacji lokali mieszkalnych, co w przypadku znacznego bezrobocia panującego w Dąbrowie Tarnowskiej i okolicach, pozytywnie wpływa na budżety domowe członków Spółdzielni.


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska
14 655 93 48 - centrala
604 276 889 - GZM
smdt1@wp.pl
Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 1A
NR 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004
NIP: 871 000 34 14 REGON: 000486037 KRS: 0000105457
Połączenie zostało zerwane. Próba ponownego połączenia z serwerem: z
Próba ponownego połączenia nie udała się, prawdopodobnie spowodowanie brakiem połącznia z siecią.
Serwer odrzucił połączenie.
Wystąpił niespodziewany błąd. Odświerz strone i spróbuj ponownie. Odświerz 🗙